Logopèdia

Amb esforç les dificultats no són límits.

Necessita més informació?
Contacti amb nosaltres:

 • Hidden
 • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.
Roser Ribes
logopeda

Roser Ribes

La LOGOPÈDIA és la disciplina que detecta, avalua, diagnostica i tracta els problemes o alteracions de la veu, parla, audició, deglució i llenguatge, tant oral com escrit. 

Els logopedes som professionals diplomats que treballem en centres sanitaris, sociosanitaris, educatius i també en àmbits privats i que tenim com a objectiu millorar la funcionalitat en la comunicació i la qualitat de vida del pacient. 

Les nostres tasques són: l’estudi de la prevenció, diagnòstic, pronòstic i el tractament de les funcions alterades. 

El nostre camp d’actuació és molt ampli, ja que abasta des de la població infantil fins a l’edat adulta.

Les alteracions o trastorns més freqüents que tractem al nostre centre són:

 • Retard de parla, Dislàlia, Disfèmia.
 • Retard de llenguatge, TEL.
 • Retard en lectoescriptura, Dislèxia, Disortografia, Disgrafia.
 • Sordesa.
 • Teràpia Miofuncional: Deglució atípica, Respiració oral i mals hàbits.
 • Afàsia.

Com treballem?

Primerament, citem a la família o pacient i realitzem una primera entrevista on recollim tota la informació necessària per realitzar una correcta valoració del cas. A les properes sessions fem l’avaluació mitjançant proves i test estandarditzats amb l’objectiu d’establir un pla de treball personalitzat i si s’escau un diagnòstic. Iniciem el tractament, rehabilitació o teràpia específica per cada pacient amb sessions individuals que tenen una durada de 30 o 45 minuts.  

Què oferim?

 • Estudis de prevenció i assessorament a les escoles o famílies interessades.
 • Avaluació, diagnòstic, pla de treball i tractament específic per cada pacient. 
 • Atenció especialitzada a infants, joves i adults.
 • Entrenament per l’ortogrfia amb el mètode ORTOWRITE 
 • Entrenament lector amb el mètode GLIFING.
 • Constant coordinació amb la família, escoles i altres professionals que atenen el cas. 
 • Informació i tràmits per a la sol·licitud de beques.

ORTOWRITE

LECTOESCRIPTURA, ORTOGRAFIA, GRAMÀTICA I NUMERACIÓ

Aplicació creada per a professionals de l’educació (pedagogues i mestres), que permet realitzar un aprenentatge de la l’escriptura inicial (a partir dels 5 anys). També s’aconsegueix consolidar una escriptura sense errors ortogràfics. Està estructurat per nivells, des de P-5 fins a l’edat adulta. També és una eina molt recomanada per a Nouvinguts i per a persones amb dificultats visuals. Per tal que una persona pugui fer ús de l’aplicació, cal enviar una sol·licitud a “Fes-te membre”. A continuació ens posarem en contacte via correu electrònic o per telèfon.