SOS, el meu fill encara no llegeix!

logo logopedia circunferencia

Quan ha de començar a llegir el meu fill? Doncs en aquest post intentaré contestar aquesta pregunta que tant preocupa als pares en l’etapa d’infantil.

La pressió social (i pares) perquè els nens d’infantil acabin llegint en finalitzar l’etapa és tal que moltes vegades es dedica més temps a continguts propis de lectoescriptura oblidant els aspectes maduratius i mecanismes previs perquè aquest aprenentatge es faci de manera adequada.

A Finlàndia, que sempre està entre els primers llocs de l’informe PISA, no comencen a llegir fins als 7 anys i quan en tenen 9 tenen el mateix nivell o superior als nens d’aquí d’edats iguals.

Perquè un nen comenci a llegir i a escriure es necessita un grau de maduració del cervell.
És veritat que hi ha nens que comencen a llegir amb 4 anys, estan preparats, però n’hi ha molts altres que comencen als 6 i no per això tenen un trastorn o dificultats en la lectoescriptura! Les dificultats d’aprenentatge esdevenen quan als alumnes se’ls exigeix que realitzin aprenentatges pels quals encara no estan madurs, a les dificultats els segueix la frustració i a la frustració el rebuig amb tot el relacionat amb l’escola.

L’important en l’etapa infantil és fomentar la motivació per l’aprenentatge a través del joc i el moviment, l’educació infantil ha de ser flexible, menys regulada que la primària i sobretot no ha d’existir la pressió perquè els nens adquireixin continguts. En el nostre sistema educatiu, cal més respecte per la primera infància, per les seves necessitats i per la seva forma específica d’aprendre.

Una de les coses que cal treballar en l’etapa d’infantil per tal d’adquirir un bon procés lectoescriptor és la consciència fonològica, però… què és això? Doncs és una habilitat que permet als nens reconèixer i utilitzar els sons del llenguatge parlat. En infantil això significa ser capaç de seleccionar paraules rítmiques i comptar el nombre de síl·labes en un nombre, trobar un determinat so de la paraula… sempre a partir del joc.

La consciència fonològica ha estat caracteritzada com a requisit clau per l’adquisició de la lectura en les seves fases inicials, ja que els nens han de descodificar i per a aconseguir-ho han d’haver pres consciència que les paraules escrites estan compostes per lletres que es transformen en sons que són propis del llenguatge oral.

I com podem treballar (jugant) la consciència fonològica amb els nostres fills a casa?

3 a 4 anys:
-dir si dues paraules rimen.
-crear rimes a partir d’una paraula senzilla.

4 a 5 anys:
-diferenciar entre paraules curtes i llargues.
-aïllar i manipular el so inicial de la paraula o la síl·laba.
-comptar les síl·labes de la paraula amb palmades.

5 a 6 anys:
-joc del “veig veig”.

-separar una paraula amb sons.
-paraules encadenades, un diu una paraula i l’altre en diu una altra que comenci pel fonema final.

I amb tota aquesta explicació ens hem de quedar amb una dues conclusions: la primera és que cada nen és especial i únic i cal respectar el seu ritme d’aprenentatge sempre i la segona que l’escola ha de ser un lloc divertit, lúdic i motivador pel nen, d’infantil sobretot, ja que així l’aprenentatge fluirà segur.

Feu un comentari